عمومی

معرفی اعضای شورای هنری بهارستان: اعضای شورای هنری بهارستان ۹۷، در سه کارگروه تخصصی به شرح ذیل معرفی می‌شوند:کارگروه داوری بخش "دیوارهای کوچک شهر من" و "تخم‌مرغ‌های نوروزی":خانم معصومه مظفری…
اهداف: • همگامی هنرمندان با شهروندان در پیشواز بهار • ایجاد نشاط و پویایی در محیط شهری • امکان بروز و اجرای ایده ها و آثار هنری با شیوه های…