جمعه, 18 دی 1394 03:11

اهداف و ارکان

اهداف:

• همگامی هنرمندان با شهروندان در پیشواز بهار

• ایجاد نشاط و پویایی در محیط شهری

• امکان بروز و اجرای ایده ها و آثار هنری با شیوه های بیانی مختلف

• اجرا و نمایش فرآیند آفرینش های هنری متناسب با محیط شهری 

• ایجاد فرصت آشنایی شهروندان با فرآیند خلق اثر هنری در حین اجرا

 

ارکان سالانه:

 

مشاهده 616 دفعه